LAPIS App

Истории за иновации, най-добри практики и услуги в сферата на социалните грижи – за вас, от вас!

Приложението LAPIS е безплатен инструмент за сътрудничество, лесно достъпен за мобилни и настолни устройства, който дава възможност на организациите, предоставящи грижи, и на възложителите да предават знания и да се учат един от друг чрез споделяне на лични истории за иновации, най-добри практики и услуги в областта на социалните грижи.

Приложението LAPIS ще бъде първата подобна система за сектора на социалните грижи, като има потенциал да обхване и здравеопазването и други сектори. Изградено на базата на система за машинно обучение, ядрото с изкуствен интелект е проектирано да анализира и да се учи от големи количества информация, за да идентифицира, класифицира и класира историите, качени от потребителите.

Първо, потребителите ще се регистрират в системата и ще бъдат валидирани от администраторите. След това потребителят ще има възможност да качи своята история, като използва стандартизиран формат. След това системата с изкуствен интелект ще класифицира историите и ще ги подрежда по критерии, разработени съвместно с агенции за иновации, доставчици на социални услуги и потребители. Потребителите ще могат също така да правят справки/задават въпроси за иновации, най-добри практики и услуги, чрез системата за извличане на данни, както и връзки към възможности.

Категориите истории включват:

  • благосъстояние на пациентите
  • благосъстояние на персонала
  • финансиране
  • дейности
  • обучение
  • медицински сестри

Ще бъде създадено ръководство/обучение/материали за поддръжка, за да се гарантира, че крайните потребители могат лесно да научат как да използват системата по най-добрия начин, включително страница за помощ с „често задавани въпроси“.