Инструменти за цифрово обучение

Създайте своя курс за обучение на работното място – очаквайте пролетта на 2022 г.

Искате да разработите курс за членовете на вашия екип за грижи, за да се учат „по време на работа“? Нашето ръководство за Moodle обхваща всички основи на обучението на работното място – от планирането до оценяването, за да ви помогне да реализирате идеите си за най-добри практики!

Превръщане на курсовете за обучение на работното място в признати квалификации – очаква се през лятото на 2022 г.

Насочени към секторите на социалните грижи и професионалното образование, нашата дигитална карта и наръчник ще посочат цялата необходима помощ за валидиране на курсовете за учене на работното място, като осигурят преносима квалификация за членовете на екипа за грижи и им дадат признанието, което заслужават!

Лидерство в обучението на работното място – очаква се през зимата на 2022 г.

Нашата програма за дигитално обучение „Лидерство в обучението на работното място“ дава възможност на комисарите и мениджърите в сферата на социалните грижи да използват правилните подходи, за да гарантират, че обучението на работното място е включено в стратегията, планирането и развитието на организациите, предоставящи грижи и възлагащи поръчки. Кликнете тук, за да научите повече за тази програма и как да участвате в нашия пилотен проект преди стартирането ѝ.

Насърчаване на иновациите в грижите – очаквайте през лятото на 2023 г.

Тази програма за дигитално обучение акцентира върху възможностите за финансиране от агенциите за иновации и висшите учебни заведения, като обяснява как да получите достъп до тях, както и върху възможностите за партньорство с доставчиците на професионално образование. Развиването на ползотворни взаимоотношения с тези ключови институции ще даде възможност на мениджърите и комисарите в областта на социалните грижи да реализират своите нови идеи ! Кликнете тук, за да научите повече за тази програма и как да участвате в нашия предварителен пилотен проект.