Εφαρμογή LAPIS

Ιστορίες καινοτομίας, βέλτιστων πρακτικών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας – Για εσάς, από εσάς!

Η εφαρμογή LAPIS είναι ένα δωρεάν συνεργατικό εργαλείο, εύκολα προσβάσιμο από κινητές και επιτραπέζιες συσκευές, που επιτρέπει στους οργανισμούς φροντίδας και στους αρμόδιους για την ανάθεση υπηρεσιών να μεταφέρουν γνώσεις και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, μέσω της ανταλλαγής προσωπικών ιστοριών καινοτομίας, βέλτιστων πρακτικών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Η εφαρμογή LAPIS App θα είναι το πρώτο τέτοιο σύστημα για τον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, με δυνατότητα μετάβασης στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλους τομείς. Βασισμένος σε ένα σύστημα μηχανικής μάθησης, ο πυρήνας τεχνητής νοημοσύνης έχει σχεδιαστεί για να αναλύει και να μαθαίνει από μεγάλο όγκο πληροφοριών, προκειμένου να εντοπίζει, να ταξινομεί και να κατατάσσει τις ιστορίες που ανεβάζουν οι χρήστες του.

Αρχικά, οι χρήστες θα εγγραφούν στο σύστημα και θα επικυρωθούν από τους διαχειριστές. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει την ιστορία του χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη μορφή. Στη συνέχεια, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα ταξινομεί τις ιστορίες και θα τις κατατάσσει σύμφωνα με κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί με φορείς καινοτομίας, παρόχους κοινωνικής φροντίδας και χρήστες. Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να υποβάλλουν ερωτήματα/ερωτήσεις σχετικά με καινοτομίες, βέλτιστες πρακτικές και υπηρεσίες, μέσω του συστήματος για την ανάκτηση δεδομένων και συνδέσμων προς ευκαιρίες.

Οι κατηγορίες ιστοριών περιλαμβάνουν:

  • ευημερία των ασθενών
  • ευημερία του προσωπικού
  • χρηματοδότηση
  • δραστηριότητες
  • κατάρτιση
  • νοσηλευτική

Θα δημιουργηθεί ένας οδηγός/εκπαιδευτικό/υποστηρικτικό υλικό για να εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν εύκολα να μάθουν πώς να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης μιας σελίδας βοήθειας με “συχνές ερωτήσεις”.