O nas

Umiejętności i innowacje w opiece społecznej dla dorosłych

Projekt LAPIS jest trzyletnim europejskim projektem badawczym prowadzonym przez Uniwersytet w Lancaster, a partnerami są inne organizacje specjalizujące się w tym sektorze oraz dostawcy usług edukacyjnych z całej UE i Wielkiej Brytanii.

Nasz projekt skupia się na Innowacjach i Umiejętnościach w sektorze Opieki Społecznej dla Dorosłych, w szczególności na kształceniu w miejscu pracy – gdzie pracownicy uczą się w miejscu pracy.

Nawiązywanie kontaktów z organizacjami, menedżerami i liderami

Naszym celem jest nawiązanie kontaktu z odpowiednimi organizacjami, menedżerami, liderami i zespołami przywódczymi, aby stworzyć obraz barier dla efektywnego uczenia się w miejscu pracy w całym sektorze oraz sposobów ich przezwyciężenia, zgodnie z wynikami naszych badań. Rozmowy te pomogą nam również opracować zestaw zaleceń dotyczących polityki, a my będziemy prowadzić dyskusje przy okrągłym stole z kluczowymi wpływowymi osobami, decydentami i przedstawicielami rządu w Wielkiej Brytanii i UE.

Uczestnictwo

Innym ważnym aspektem naszej pracy jest pomoc w budowaniu sieci usługodawców i kluczowych interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego, którzy z kolei mogą wspierać się i dzielić się sobą, a także rozwijać jednolity głos i społeczność praktyki. Mamy nadzieję, że uczestnicy pomogą nam poprzez udział w dyskusjach, konsultacjach, wywiadach i warsztatach, a także pomogą nam przetestować nasze narzędzia i aplikację podczas procesu pilotażowego.

Zaangażuj się

eśli uważasz, że nasz projekt mógłby wnieść wartość do Twojej pracy, lub czujesz, że moglibyśmy skorzystać z Twojej wiedzy i zrozumienia, będziemy wdzięczni za informację od Ciebie. Dziękujemy !

Możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail do naszego pracownika naukowego i administratora projektu UE Tabitha Sims: E: t.r.sims@lancaster.ac.uk (pracuję w niepełnym wymiarze godzin, ale zawsze oddzwonię tak szybko, jak tylko będę mogła).

Partnerzy

Lancaster University

Lancaster University campus occupies a beautiful 560-acre parkland site and is proud to be one of only a handful of UK universities to have a collegiate system.

Lead Partner

Dr. Carolyn Downs
Our Principal Investigator is Dr Carolyn Downs of Lancaster University Management School, Carolyn is a senior lecturer and EU Projects Director. Carolyn was a late entrant to the academic world, having previously worked as a credit control and quality control manager. Carolyn decided to go to university because she was bored with her job.

As well as being a university lecturer she enjoys knitting; reading; gardening; country dancing; but her favourite thing is to go for a long walk on the beach with her dogs.

Rebecca Harris- Research Associate

University of Lodz – Polska

The Faculty of Management has nearly 4,000 students and 150 academic staff. One student in ten is an international student – this rich and diverse community contributes to creating a supporting environment for learning and personal development. Every member of our community has been committed to the pursuit of excellence in teaching and research from our inception on September 1, 1994.

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl

dr Izabela Bednarska-Wnuk (Management; Specializations: Organizational Behavior, HRM), Master of Science (Management; Specializations: Change Management)

Wykonawca wielu projektów europejskich: Empowering VET Teachers – Innovative & Enhanced CPD for Newly Qualified VET Teachers Working with Migrant Students, HELPCARE – Pracownicy opieki zdrowotnej i społecznej: Employability Learning and Professionalization, ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise, Life Long Learning UE, 2014, FOLPSEC- Funkcjonowanie Lokalnych Systemów Produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (Analiza porównawcza i benchmarking dla UE i poza nią, 7. Program Ramowy Unii Europejskiej na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego, Instytut Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk (IEIE )) Nowosybirsk Rosja, Grant 2013.

Zbigniew Mikurenda

Obecnie starszy specjalista ds. ICT w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Nauczyciel akademicki z 40-letnim doświadczeniem. Przez 35 lat był kierownikiem Międzywydziałowej Pracowni Nowych Mediów i Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Łódzkiego.
Koordynator ICT następujących projektów:

Polsko-Amerykańskie Studia MBA – współpraca z University of Maryland, Towson University i Minot State University;
Studia podyplomowe “Master of Science, Science Technology Commercialization” – współpraca z University of Texas at Austin;
E-Ekonomia studia bez barier, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki;
PHD-HUB – The European PhD Hub łączy uniwersytety, studentów i biznes na poziomie lokalnym i europejskim poprzez platformę internetową dla badań i innowacji (specjalista ICT, ERASMUS+).

Współautor i wykładowca Podyplomowych Studiów Kształcenia na Odległość we współpracy z PGCC (USA). Współautor projektów dla szkół zawodowych realizowanych we współpracy z Arlington Public School (USA), w ramach programów finansowanych przez EFS. Sekretarz Rady Użytkowników i członek Zespołu Technicznego MSK LODMAN Współzałożyciel “Stowarzyszenia e-learningu akademickiego – SEA”; Główne obszary kompetencji: platformy e-learningowe; wideokonferencje w projektach naukowych i edukacyjnych; Projektowanie i tworzenie treści multimedialnych dla kursów e-learningowych.

Assoc. Prof Ilona Świątek-Barylska PhD

Profesor w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz kierownik Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ. Prowadzi kursy na studiach podyplomowych, a także w różnych niestandardowych programach menedżerskich dla profesjonalnych menedżerów. Jest globalnym wykładowcą wizytującym na uniwersytetach i badaczem w projektach międzynarodowych. Autor i współautor 5 książek i ponad 50 artykułów naukowych oraz doświadczony konsultant zarządzania.

Associazione Submeet – Incontrarsi per Crescere – Włochy

Stowarzyszenie Submeet jest organizacją non-profit założoną w marcu 2011 roku, której celem jest promowanie działań związanych z mobilnością transnarodową skierowanych do osób uczących się i pracowników. Wspieramy osoby uczące się w nabywaniu kompetencji w celu poprawy ich rozwoju osobistego i możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy, wspieramy rozwój zawodowy osób pracujących w edukacji i szkoleniach w celu wprowadzania innowacji i poprawy jakości nauczania i szkoleń w całej Europie, a także wzmacniamy synergię i przejścia między edukacją formalną, nieformalną, szkoleniami zawodowymi, zatrudnieniem i przedsiębiorczością.

https://submeet.eu/

Fabiana Rocchi President of Submeet Association
Fabiana Rocchi Prezes Stowarzyszenia Submeet
Absolwentka Ekonomii i Administracji na Uniwersytecie w Rzymie oraz Magistra Ekonomii Turystyki na Uniwersytecie w Perugii, Fabiana rozpoczęła swoją karierę ucząc Marketingu Turystyki na różnych kierunkach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny na poziomie regionalnym.
Przez lata, dzięki realizacji licznych projektów, ugruntowała swoją wiedzę jako ekspert ds. projektów unijnych oraz rozwinęła gęstą sieć kontaktów krajowych i europejskich. W 2011 roku postanowiła założyć Submeet, aby oferować cenne doświadczenie zawodowe studentom/praktykantom pochodzącym z innych krajów europejskich.

Elio Bucciantonio Vice President of Submeet Association
Ukończył inżynierię przemysłową na Uniwersytecie “La Sapienza” w Rzymie i od 16 lat pracuje dla głównych międzynarodowych dostawców Tier1 w przemyśle motoryzacyjnym.

Rozpoczął swoją karierę jako kierownik ds. logistyki, zajmując się kilkoma międzysektorowymi projektami kaizen. Od 2007 roku przejął odpowiedzialność za cały zakład, najpierw w Isringhausen SpA, a później w Bode Sud i ISA. W 2013 roku postanowił założyć firmę Stark wspierającą MŚP na poziomie UE, aby skorzystać ze swoich wcześniejszych doświadczeń i realizować działania R+D+I dzięki programom i funduszom UE. Jest wykładowcą logistyki na Uniwersytecie w L’Aquila (Wydział Inżynierii) i odpowiada za infopunkt H2020 w Zakonie Zawodowym Inżynierów w Chieti. Jest ekspertem TIE/TPS i posiada certyfikat Green Belt. Ostatnio został CEO DIGEMA SL, innej firmy konsultingowej z tą samą misją Stark w Hiszpanii. W SubMeet Elio oferuje swoje doświadczenie w zakresie inżynierii przemysłowej, budowania zespołów i wydajności zespołowej, szkoląc osoby indywidualne, firmy i organizacje VET.

Druzhestvo Znanie – Bułgaria

Centrum Kształcenia Zawodowego w Znaniu jest jednostką specjalnie powołaną do kształcenia dorosłych – ustawicznego szkolenia i zdobywania kwalifikacji oraz nabywania umiejętności przez całe życie. Prowadzi wstępne i ustawiczne kształcenie zawodowe młodych pracowników, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Do priorytetów Centrum należy analiza rynku pracy i braków kwalifikacyjnych, prowadzenie szkoleń międzynarodowych oraz szkolenie współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

https://znanie-bg.org/

Valentina Georgieva
W swojej roli prezesa Stowarzyszenia Znanie jest odpowiedzialna za osiąganie strategicznych celów organizacji, ogólne zarządzanie, stabilność finansową i planowanie długoterminowe. Przez ostatnie 20 lat Valentina pracowała dla Znania, Sofii od młodszego eksperta, poprzez koordynatora projektów, aż do kierownika projektów. Doświadczony trener i pasjonat propagowania idei uczenia się przez całe życie. Od 2014 roku jest członkiem zarządu firmy.

Vassilena Varbanova
Wiceprezes Stowarzyszenia Znanie i członek zarządu, Vasilena jest pracownikiem młodzieżowym i koordynatorem projektów, odpowiedzialnym za realizację projektów współfinansowanych przez UE. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu programów szkoleniowych na takie tematy jak: motywacja, wdrażanie metod interaktywnych, praca zespołowa, uczenie się międzypokoleniowe i działania międzykulturowe.

Yoana Novachkova
Studentka czwartego roku pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Sofijskim. W zespole Znanie od początku 2021 roku, Yoana wspiera działania online, bierze czynny udział w organizacji i koordynacji wydarzeń, szkoleń i innych działań projektowych, interesując się tematyką opieki społecznej i zdrowotnej. Ma również różnorodne zainteresowania, takie jak gotowanie, muzyka, opieka nad zwierzętami i uprawa roślin.

Applied Industrial Technologies (APINTECH) Ltd – Cypr

APINTECH jest dostawcą ICT i elektroniki dostarczającym na całym świecie technologie i urządzenia ICT (aplikacje do obsługi dużych zbiorów danych, aplikacje komunikacyjne, liczniki energii on-line i szereg czujników) protokoły bezprzewodowe i aplikacje obsługujące Internet w wielu dziedzinach.

https://www.apintech.com/

Nikos SAKKAS Dr. Eng
Nikos jest kierownikiem działań LAPIS odpowiedzialnym za poszukiwanie nowych możliwości wdrażania technologii w sektorze spraw społecznych.

Nagia ATHANASIOU Dipl, Eng (M.Sc)
Ekspert w zakresie wymagań użytkowników leiminte (AI machine learning) oraz zagadnień związanych z zapewnieniem jakości, odpowiedzialny za skuteczne dostosowanie narzędzi do wymagań LAPIS.

Mehul JOISAR ICT expert
Odpowiedzialny za rozwój techniczny Ouput 7.

50+ Hellas Astiki Me Kerdoskopiketairia – Grecja

50plus Hellas to eksperci i wolontariusze z wizją sprawiedliwego i przyjaznego społeczeństwa dla wszystkich pokoleń. Aktywizacja osób starszych, a także solidarność międzypokoleniowa to nasze główne cele dzięki akcjom, kampaniom i festiwalom cyfrowego upodmiotowienia, aktywnego i zdrowego starzenia się, międzypokoleniowego uczestnictwa i wzajemnego wsparcia.

https://www.50plus.gr/en/

Dr.Myrto-Maria Ranga
Psycholog-gerontolog, dyrektor generalny i członek zarządu organizacji pozarządowej 50plus Hellas od 2015 r., z bogatym doświadczeniem w zakresie aktywizacji i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, w projektach uczenia się przez całe życie oraz projektach badawczych dotyczących technologii przyjaznych dla osób starszych, a także metodologii dydaktycznej nauczania nowych technologii dla osób starszych. Ekspertyza w zakresie jakościowych warunków życia osób starszych poprzez badania międzykulturowe Niemcy-Grecja.

Chelsea Lazaridou M.A.
Edukatorka dorosłych specjalizująca się w metodologii nauczania zachęcającej osoby starsze do udziału w procesach uczenia się, jak również w opracowywaniu materiałów dydaktycznych dla osób starszych. Jest native speakerem języka angielskiego z dużym doświadczeniem jako kierownik projektu w projektach europejskich, jak również w projektach władz lokalnych promujących aktywne i zdrowe starzenie się.

Lancaster and Morecambe College – UK

Lancaster and Morecambe College (LMC) jest szkołą edukacyjną sektora publicznego i głównym dostawcą kształcenia i szkolenia zawodowego i dorosłych w North Lancashire i South Cumbria w Wielkiej Brytanii. Międzynarodowy zespół projektowy pracuje obecnie nad szeroką gamą projektów KA1 i KA2. Jako jednostka w Departamencie Pracodawców i Partnerstw Lancaster i Morecambe College, mamy duże doświadczenie w łączeniu multidyscyplinarnego zespołu projektowego w celu radzenia sobie z wynikami projektu i korzystania z szerokiego wachlarza umiejętności z partnerami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi.

https://www.lmc.ac.uk/

Paloma Vera
International Engagement Assistant and Researcher w zespole International Projects w Lancaster and Morecambe College. Rola ta obejmuje tworzenie zasobów cyfrowych dla projektów Erasmus+, jak również komunikację z partnerami w całej Europie. Wcześniej ukończyła sześciomiesięczny program wolontariatu Erasmus + EVS w Lancaster and Morecambe College. Ukończyła studia międzynarodowe na Universidad Autónoma de Madrid.

Mathew Hayes
Doświadczony kierownik projektu i badacz z ponad 6-letnim doświadczeniem w pracy w programie Erasmus+ nad wieloma różnymi projektami. Przed rozpoczęciem pracy w projektach międzynarodowych, pracował w sektorze “Welfare to Work” przez 5 lat nad różnymi kontraktami rządowymi i DWP. Doświadczony w pracy z osobami uczącymi się w wielu różnych możliwościach w odniesieniu do zdolności do zatrudnienia, szkolenia i rozwoju osobistego. Pomagał wielu osobom w rozwijaniu samozatrudnienia i pomysłów na przedsiębiorczość oraz w realizacji tych pomysłów. Posiada kwalifikacje na poziomie 4 w zakresie informacji, doradztwa i poradnictwa, jak również wykształcenie wyższe w zakresie psychologii i socjologii.

Brigitte Rogers
Jest wykwalifikowanym administratorem. Posiada dobrą znajomość roboczą projektów finansowanych z EFS i Erasmus+ w Lancaster & Morecambe College. Od ponad 15 lat monitoruje i koordynuje aspekty administracyjne wszystkich projektów Erasmus+ w Lancaster & Morecambe College oraz w poprzednich programach.